Мэдээ

postedon 2013/12/03

Залуу судлаач - Ирээдүйн Манлайлагч

Залуу судлаач - Ирээдүйн Манлайлагч" сан нь /цаашид "Сан" гэх/ MIH групп болон ШУТИС-КТМС-тай хамтран 1992 оноос эхлэн "Эрдмийн шувуу" оюутны эрдэм, шинжилгээний бага хурлыг жил бүр тогтмол зохион байгуулж ирсэн. Энэхүү эрдэм шинжилгээний бага хурал нь ШУТИС-ийн КТМС-ийн хэмжээнд явагдаж байсан ба өнөөдөр хүрээгээ тэлж Монгол улсын томоохон Их, Дээд сургуулиудын дунд явагддаг нэр хүндтэй арга хэмжээ болоод байна.Манай Сан нь 2013 оноос эхлэн Монг

readmore

postedon 2013/12/03

Залуу судлаач жишээ мэдээ

Залуу судлаач - Ирээдүйн Манлайлагч" сан нь /цаашид "Сан" гэх/ MIH групп болон ШУТИС-КТМС-тай хамтран 1992 оноос эхлэн "Эрдмийн шувуу" оюутны эрдэм, шинжилгээний бага хурлыг жил бүр тогтмол зохион байгуулж ирсэн. Энэхүү эрдэм шинжилгээний бага хурал нь ШУТИС-ийн КТМС-ийн хэмжээнд явагдаж байсан ба өнөөдөр хүрээгээ тэлж Монгол улсын томоохон Их, Дээд сургуулиудын дунд явагддаг нэр хүндтэй арга хэмжээ болоод байна.Манай Сан нь 2013 оноос эхлэн Монг

readmore

Twitterx

Facebookx

Мэдээx

Залуу судлаач - Ирээдүйн Манлайлагч
Залуу судлаач - Ирээдүйн Манлайлагч" сан нь /цаашид "Сан" гэх/ MIH групп болон Ш

readmore 2013/12/03

Залуу судлаач жишээ мэдээ
Залуу судлаач - Ирээдүйн Манлайлагч" сан нь /цаашид "Сан" гэх/ MIH групп болон Ш

readmore 2013/12/03